Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-PGD Cam Đức

TT. Cam Đức, H. Cam Lâm, Khánh Hòa

Tel: (84-58) 3983400

Fax: (84-58) 3983000

Website: www.vietcombank.com.vn

Trưởng Phòng: Ông Trần Hiệu Dương Xuân

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Ngân Hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Ngân Hàng, mua bán và báo giá Ngân Hàng.
Ngành nghề