Cty Hoàng Mai Anh TNHH

6/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 27, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (0-8) 35566247

Giám Đốc: Bà Nguyễn Hoàng Mai