Cty Bách Thuận TNHH Phát Triển Thương Mại

254/10 Thái Phiên, P. 8, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38867029, 39633878

Fax: (84-8) 39633878

Email: 421556359@qq.com

Website: www.020gzbs.com

Giám Đốc: Ông Lý Dương

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Điện Tử-Nghiên Cứu & Phát Triển Sản Phẩm Mới, Cảm Ứng-Thiết Bị. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Điện Tử-Nghiên Cứu & Phát Triển Sản Phẩm Mới, Cảm Ứng-Thiết Bị, mua bán và báo giá Điện Tử-Nghiên Cứu & Phát Triển Sản Phẩm Mới, Cảm Ứng-Thiết Bị.