Cty Hải Âu TNHH Cơ Khí

2/9A Đường Tân Quý Tây, Ấp 3, X. Tân Quý Tây, H. Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 0948262383

Email: hai79nguyen@yahoo.com

Giám Đốc: Ông Nguyễn Văn Hải

Từ khóa liên quan