Cty Vĩ Lợi TNHH

Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2, Đường 25B, H. Nhơn Trạch, Đồng Nai

Tel: (84-61) 3560266, 3560267

Fax: (84-61) 3560269

Tổng Giám Đốc: Ông Chen Mao Hsiang

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Động Cơ-Thiết Bị & Phụ Tùng. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Động Cơ-Thiết Bị & Phụ Tùng, mua bán và báo giá Động Cơ-Thiết Bị & Phụ Tùng.