DNTN Bích Thiện Thương Mại

27 Đường 18, Khu Dân Cư Bình Hưng, X. Bình Hưng, H. Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 37584890, 37584891

Fax: (84-8) 37584892

Email: bichthien@bichthien.com

Website: www.bichthien.com

Giám Đốc: Ông Châu Đức Chánh

Giới Thiệu