Cty Viễn Hải TNHH Tiếp Vận

176/20 Lý Tự Trọng, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Tel: (84-511) 3530730

Fax: (84-511) 3530730

Giám Đốc: Ông Lê Văn Thắm

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Tàu Biển-Cung Ứng Dịch Vụ. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Tàu Biển-Cung Ứng Dịch Vụ, mua bán và báo giá Tàu Biển-Cung Ứng Dịch Vụ.