Cửa Hàng Trường Phát Thiết Bị Điện

Cửa Hàng Trường Phát Thiết Bị Điện

65 Hải Thượng Lãn Ông, P. 10, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38567066, 38592118

Fax: (84-8) 38594586

Email: truongphat65@changfa.com.vn; truongphat65@gmail.com

Website: www.changfa.com.vn

Chủ Cửa Hàng: Bà Trần Siêu Dung

Bản Đồ