Cty Schenker Gemadept Logistics Việt Nam TNHH

Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1, Lô J 2, Đường 8, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel: (84-650) 3772772, (08) 54084540

Fax: (84-650) 3772776, 3793701

Email: schenker@.com.vn

Website: schenker.com.vn

Giám Đốc: Ông Juergen Baunbach

Trang vang| Liên hệ | Giới thiệu | Quảng cáo | Điều lệ | Dữ liệu | Quy chế hoạt động