Cty Phước Hòa Cổ Phần Cao Su-Nông Trường Cao Su Lai Uyên-Cn

Ấp Đồng Chèo, X. Lai Uyên, H. Bến Cát, Bình Dương

Tel: (84-650) 3660593, 3660594, 3660412, 3666500, 3666115

Fax: (84-650) 3660594

Giám Đốc: Ông Nguyễn Văn Tân

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Cao Su-Dấu. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Cao Su-Dấu, mua bán và báo giá Cao Su-Dấu.
Ngành nghề