Cty Tân Trần Tuấn TNHH Thương Mại Dịch Vụ

Ấp Hiệp Thắng, X. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel: (84-650) 3774577

Fax: (84-650) 3774578

Giám Đốc: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

Giới Thiệu