Cty Soltec Việt Nam TNHH

Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3, Đường Số 2, H. Nhơn Trạch, Đồng Nai

Tel: (84-61) 3569946

Fax: (84-61) 3569947

Email: info@soltecvn.com

Website: www.soltecvn.com

Giám Đốc: Ông Sul Yoosa

Giới Thiệu