Cty Phương Thành Đạt TNHH Một Thành Viên

Ấp 1, X. Sông Trầu, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Tel: (84-61) 3677828

Fax: (84-61) 3677828

Email: ctyphuongthanhdat@gmail.com

Giám Đốc: Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Đá-Trang Thiết Bị Khai Thác. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Đá-Trang Thiết Bị Khai Thác, mua bán và báo giá Đá-Trang Thiết Bị Khai Thác.