Cty Wah Seong Corporation Berhad-Vpđd

Tầng 5, 76 Cách Mạng Tháng Tám, P. 6, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 54043531

Fax: (84-8) 54043532

Website: www.wahseong.com

Trưởng Đại Diện: Ông Nguyễn Hữu Tuyến

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Dầu Khí-Thiết Bị Mỏ Dầu. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Dầu Khí-Thiết Bị Mỏ Dầu, mua bán và báo giá Dầu Khí-Thiết Bị Mỏ Dầu.