DNTN Phước Thành Sản Xuất Dệt Nhuộm

93/16 Phạm Phú Thứ, P. 11, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38427684

Fax: (84-8) 39713031

Chủ Doanh Nghiệp: Ông Nguyễn Ngọc Phúc

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Nhuộm-Kỹ Nghệ Nhuộm Công Nghiệp, Dệt-Sợi. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Nhuộm-Kỹ Nghệ Nhuộm Công Nghiệp, Dệt-Sợi, mua bán và báo giá Nhuộm-Kỹ Nghệ Nhuộm Công Nghiệp, Dệt-Sợi.