Cty Hafele Vina Cổ Phần

Tầng 3, 9 Đoàn Văn Bơ, P. 12, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 39113113

Fax: (84-8) 39113114

Email: info@hafele.com.vn

Website: www.hafele.com.vn

Giám Đốc: Ông Dominik Fruth

Giới Thiệu