Cty Phú Sang TNHH

100L Hùng Vương, P. 9, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38351198, 38357276

Fax: (84-8) 38336175

Giám Đốc: Ông Nguyễn Xuân Hùng

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Bưu Chính-Dịch Vụ Phát Chuyển Đặc Biệt. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Bưu Chính-Dịch Vụ Phát Chuyển Đặc Biệt, mua bán và báo giá Bưu Chính-Dịch Vụ Phát Chuyển Đặc Biệt.