Cty Vĩ Châu TNHH

32 Phùng Hưng, P. 13, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38548431, 38731755, 38732655, 38731756, 38732656, 39559665

Fax: (84-8) 38732655

Email: saohienngo@yahoo.com.vn

Giám Đốc: Ông Ngô Tao Hiền