Cty Panasonic Việt Nam TNHH

Phòng 4.1-4.7, Tầng 4, Tòa Nhà E. Town 3, 364 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38131001

Fax: (84-8) 38131009

Website: www.panasonic.com.vn

Tổng Giám Đốc: Ông Shinya Abe