Cty Cổ Phần Bê Tông Biên Hòa

Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Đường 1A, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Tel: (84-61) 3836196, 3836195

Fax: (84-61) 3836323

Email: bcc_bh@hcm.vnn.vn

Website: www.betongbienhoa.com.vn

Chủ Tịch HĐQT: Ông Hồ Đình Thuần

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Bê Tông-Các Sản Phẩm. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Bê Tông-Các Sản Phẩm, mua bán và báo giá Bê Tông-Các Sản Phẩm.