DNTN Tân Phúc Hồng

324/55 Hoàng Văn Thụ, P. 4, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38112963, 39425025

Fax: (84-8) 38112963

Email: phuchongvn@hcm.vnn.vn

Website: www.vnpromotiongifts.com

Chủ Doanh Nghiệp: Bà Trần Bích Thủy