Cty Quốc Tế Hồng Kỳ TNHH Thương Mại

230/4 Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 35021219

Fax: (84-8) 38489478

Email: hoaitrung@exparcom.net

Website: www.tiniandtina.com

Giám Đốc: Ông Phạm Hoài Trung