Cty Three Bambi Việt Nam TNHH

Khu Chế Xuất Tân Thuận, Đường 8, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 37701485, 37701484, 37700384, 37700020

Fax: (84-8) 37701486

Email: thac-p@hcm.vnn.vn; threebambivn@hcm.vnn.vn

Giám Đốc: Ông Tokuyuki Kuroda