Cty Bông Sen Cổ Phần

117-123 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38294087, 38291516, 38290545, 38291721

Fax: (84-8) 38246762, 38298076

Email: bongsen@hcm.vnn.vn; bongsencorp@bongsencorporation.com.vn

Website: www.hotelbongsen.com; www.bongsencorporation.com

Chủ Tịch HĐQT: Ông Nguyễn Huyên

Ngành nghề
Khách Sạn  |  Rượu  |  Nhà Hàng  |  Nhà Hàng Việt Nam  |  Sức Khỏe-Sản Phẩm &/Hoặc Dịch Vụ Chăm Sóc  |  Bánh, Mứt, Kẹo-Nhà Sản Xuất