Cty Dịch Vụ Thương Mại Cà Mau-Nhà Hàng Siêu Thị

1-2 Hùng Vương, P. 7, Tp. Cà Mau, Cà Mau

Tel: (84-780) 3831434, 3837482

Fax: (84-780) 3836880

Giám Đốc: Bà Đặng Thị Tuyết Hồng

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Nhà Hàng, Nhà Hàng Việt Nam, Khách Sạn, Bất Động Sản-Xây Dựng & Quản Lý. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Nhà Hàng, Nhà Hàng Việt Nam, Khách Sạn, Bất Động Sản-Xây Dựng & Quản Lý, mua bán và báo giá Nhà Hàng, Nhà Hàng Việt Nam, Khách Sạn, Bất Động Sản-Xây Dựng & Quản Lý.