DNTN Chín Lộc (Hydraulic)

840/109 Hương Lộ 2, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 54262745

Fax: (84-8) 54000596

Email: chinloc@hcm.fpt.vn

Website: www.thuylucchinloc.com

Chủ Doanh Nghiệp: Ông Lê Tấn Lộc

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Thủy Lực-Cung Cấp Trang Thiết Bị, Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Thủy Lực-Cung Cấp Trang Thiết Bị, Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất, mua bán và báo giá Thủy Lực-Cung Cấp Trang Thiết Bị, Cơ Khí-Nhà Thầu, Gia Công & Sản Xuất.