Cty TOC TNHH

Ấp 1, X. Hội Nghĩa, H. Tân Uyên, Bình Dương

Tel: (84-650) 3648552, 3648801, 3648808, 3648805

Fax: (84-650) 3648555

Giám Đốc: Ông Tung Cheng Hua

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Gỗ Xuất Khẩu. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Gỗ Xuất Khẩu, mua bán và báo giá Gỗ Xuất Khẩu.
Ngành nghề