Cty Ta Cheng TNHH Kim Loại

42-42A Đồng Nai, P. 15, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 39706888

Fax: (84-8) 39706999

Email: tachenghcm@hcm.fpt.vn

Website: www.tachengvn.com

Giám Đốc: Ông Hung Kun Chiang

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Kim Loại, Máy Công Cụ. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Kim Loại, Máy Công Cụ, mua bán và báo giá Kim Loại, Máy Công Cụ.
Ngành nghề