Cty Parlym (Việt Nam) TNHH Kỹ Thuật

201/60/37 Nguyễn Xí, P. 26, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 35118671

Fax: (84-8) 35118664

Email: parlym@hcm.fpt.vn, diens2005@yahoo.com

Website: www.gasphuongan.com

Giám Đốc: Ông Võ Thanh Điền