Cty Ching Fa Cổ Phần Sản Xuất Ngư Cụ

Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2, Đường 319B, H. Nhơn Trạch, Đồng Nai

Tel: (84-61) 3560294, 3560298, 3560289, 3560292

Fax: (84-61) 3560290

Email: chingfa@hcm.vnn.vn

Website: www.chingfa.com.vn

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Dệt-Sợi, Lưới. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Dệt-Sợi, Lưới, mua bán và báo giá Dệt-Sợi, Lưới.
Ngành nghề
Từ khóa liên quan