Cty Cholimex Cổ Phần Cơ Điện Tử & Tin Học

708 Nguyễn Trãi, P. 11, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38553163, 38554626, 38549310

Fax: (84-8) 38559327

Email: mei@mei.vn

Website: www.mei.vn

Giám Đốc: Ông Hoàng Sỹ Hóa

Ngành nghề
Điện Tử-Các Nhà Buôn Trang Thiết Bị  |  Viễn Thông-Thiết Bị & Hệ Thống  |  Âm Thanh Hifi & Nổi-Nhà Cung Cấp Dịch Vụ & Trang Thiết Bị  |  Ăng Ten