Cty Myung Sung Vina TNHH

Ấp Long Phú, X. Phước Thái, H. Long Thành, Đồng Nai

Tel: (84-61) 3542966, 3542967, 3542969, 3542970

Fax: (84-61) 3542968

Email: myungsungvina@yahoo.com.hk

Phó Tổng Giám Đốc: Ông Sung Byung Joo

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Bạt-Sản Xuất & Bán Buôn. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Bạt-Sản Xuất & Bán Buôn, mua bán và báo giá Bạt-Sản Xuất & Bán Buôn.