Cty Hữu Đức Cổ Phần Xây Dựng-Xưởng

Khu Công Nghiệp Thạnh Phú, X. Thạnh Phú, H. Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Tel: (84-61) 3971064

Fax: (84-61) 3865093

Quản Lý: Ông Ung Đỗ Hòa

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Bê Tông-Các Sản Phẩm. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Bê Tông-Các Sản Phẩm, mua bán và báo giá Bê Tông-Các Sản Phẩm.