Cty Nhà Đẹp TNHH Trang Trí

1483 Khu Mỹ Toàn 1, Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 54168008

Fax: (84-8) 54168009

Giám Đốc: Bà Phạm Thu Hằng