Cty Hợp Vũ TNHH

Khu Chế Xuất Tân Thuận, Đường 15, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 37701148

Fax: (84-8) 37701147

Email: kidihv@hcm.vnn.vn; sales@kidi-vn.com

Website: www.kidi-vn.com; www.counion.ttnet.net

Tổng Giám Đốc: Ông Chen Ming Chang

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Mỹ Phẩm-Sản Xuất & Bán Buôn, Bảo Hộ Lao Động. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Mỹ Phẩm-Sản Xuất & Bán Buôn, Bảo Hộ Lao Động, mua bán và báo giá Mỹ Phẩm-Sản Xuất & Bán Buôn, Bảo Hộ Lao Động.
Ngành nghề
Mỹ Phẩm-Sản Xuất & Bán Buôn  |  Bảo Hộ Lao Động