Cty ACIS Cổ Phần Công Nghệ

Tầng 2, Tòa Nhà 29, Thăng Long, P. 4, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38116203

Fax: (84-8) 38116223

Email: infor@acis.com.vn

Website: ww.acis.com.vn

Giám Sát Bán Hàng: Ông Trần Danh

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Điện Tử-Nghiên Cứu & Phát Triển Sản Phẩm Mới. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Điện Tử-Nghiên Cứu & Phát Triển Sản Phẩm Mới, mua bán và báo giá Điện Tử-Nghiên Cứu & Phát Triển Sản Phẩm Mới.