Cty A.D.S.O TNHH Quảng Cáo

270 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 8, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 39318933, 39318870

Fax: (84-8) 39318870

Email: adso@hcm.vnn.vn

Giám Đốc: Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung