Cty PTSC TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Cơ Khí Hàng Hải

31 Đường 30 Tháng 4, P. 9, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu

Tel: (84-64) 3838834

Fax: (84-64) 3838170

Email: info@ptsc.com.vn

Website: www.ptsc.com.vn

Giám Đốc: Ông Nguyễn Trần Toàn