Cty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp An Giang-Cn Tp. HCM

3/21 Ấp 3, X. Tân Quý Tây, H. Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 37607177

Fax: (84-8) 37607177

Email: constructagg@hcm.vnn.vn

Giám Đốc Cn: Ông Hoàng Mai Quang Vinh

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Xây Dựng-Thầu Tổng Hợp, Vật Liệu Xây Dựng. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Xây Dựng-Thầu Tổng Hợp, Vật Liệu Xây Dựng, mua bán và báo giá Xây Dựng-Thầu Tổng Hợp, Vật Liệu Xây Dựng.