Cty Đại Phong TNHH Sản Xuất & Thương Mại

358 Nguyễn Chí Thanh, P. 5, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38531414, 38551973, 39571576, 38609098, (72) 3639999

Fax: (84-8) 38531650, 39734668, (72) 3637979

Email: motec@hcm.vnn.vn

Website: www.cmotec.com