Cty TNHH Thương Mại Báo Cháy Báo Động Đa Kao

132 Cao Thắng, P. 4, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38355847, 38344656

Fax: (84-8) 38340861

Email: dakaoeas@hcm.vnn.vn

Website: www.dakaoeas.com

Giám Đốc: Bà Cao Thị Thu Hà

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm An Ninh-Hệ Thống, Thiết Bị Kiểm Tra, Phòng Cháy-Thiết Bị. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm An Ninh-Hệ Thống, Thiết Bị Kiểm Tra, Phòng Cháy-Thiết Bị, mua bán và báo giá An Ninh-Hệ Thống, Thiết Bị Kiểm Tra, Phòng Cháy-Thiết Bị.