Cty Daso TNHH

62-64 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38301539, 38322793, 38395837, 39254245

Fax: (84-8) 38391606, 38325737

Email: dasohcm@hcm.vnn.vn

Website: www.daso-group.com

Tổng Giám Đốc: Ông Đặng Ngọc Hòa

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Hóa Mỹ Phẩm, Hóa Chất. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Hóa Mỹ Phẩm, Hóa Chất, mua bán và báo giá Hóa Mỹ Phẩm, Hóa Chất.
Ngành nghề