Cty Đạt Việt TNHH

Khu Chế Xuất Tân Thuận, Đường Số 3, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 37701451, 37701452

Fax: (84-8) 37701453

Email: datviet@saigonnet.vn

Tổng Giám Đốc: Ông Yushien Min

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Quần Áo-Sản Xuất & Bán Buôn, Áo Mưa-Sản Xuất & Bán Buôn. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Quần Áo-Sản Xuất & Bán Buôn, Áo Mưa-Sản Xuất & Bán Buôn, mua bán và báo giá Quần Áo-Sản Xuất & Bán Buôn, Áo Mưa-Sản Xuất & Bán Buôn.