Cty TNHH Chuyển Phát Nhanh DHL-VNPT

4 Phan Thúc Duyện, P. 4, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38446203, 38478118

Fax: (84-8) 38478137, 38456841

Website: www.dhl.com

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Bưu Chính-Dịch Vụ Phát Chuyển Đặc Biệt. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Bưu Chính-Dịch Vụ Phát Chuyển Đặc Biệt, mua bán và báo giá Bưu Chính-Dịch Vụ Phát Chuyển Đặc Biệt.