233/3 + 233/11 Nguyễn Trãi, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38376339 , 22103909

Fax: (84-8) 38374773

Email: thanglong@thanglongpco.com; thanglongbate@hcm.fpt.vn

Website: www.thanglongpco.com

Bản Đồ

Ngành nghề

Khử Trùng

 | 

Môi Trường-Các Tổ Chức Bảo Vệ Môi Trường

 |  Thuốc Trừ Sâu/Thuốc Diệt Côn Trùng

Trang vang| Liên hệ | Giới thiệu | Quảng cáo | Điều lệ | Dữ liệu | Quy chế hoạt động