Cty Thăng Long TNHH Trừ Mối Côn Trùng

Cty Thăng Long TNHH Trừ Mối Côn Trùng

233/3 + 233/11 Nguyễn Trãi, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38376339 , 22103909

Fax: (84-8) 38374773

Email: thanglong@thanglongpco.com;thanglongbate@hcm.fpt.vn

Website: www.thanglongpco.com

Bản Đồ

Giới Thiệu Cty Thăng Long TNHH Trừ Mối Côn Trùng

Công ty TNHH Trừ Mối Côn Trùng Thăng Long được hình thành và phát triển từ tháng 08/2000 với các chức năng hoạt động kiểm soát và xử lý các loại Côn trùng gây hại. Qua quá trình hoạt động Công ty Thăng Long đã tạo được sự tín nhiệm của khách hàng trong và ngoài nước trong nhiều năm qua.
Vì Sức Khoẻ Cộng Đồng! Thăng Long rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Khách hàng đối với chương trình kiểm soát và xử lý các loại Côn trùng gây dịch hại để bảo vệ môi trường.
Ngành nghề
Khử Trùng  |  Môi Trường-Các Tổ Chức Bảo Vệ Môi Trường  |  Thuốc Trừ Sâu/Thuốc Diệt Côn Trùng