Cty TNHH Điện Cơ 2/9

21 Vân Đồn, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

Tel: (84-58) 3510336, 3875990, 3872225

Fax: (84-58) 3510337

Email: dienco2/9@dng.vnn.vn

Giám Đốc: Ông Lê Nam

Giới Thiệu

Công ty chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm Cơ Điện. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về sản phẩm Cơ Điện, mua bán và báo giá Cơ Điện.
Ngành nghề