Cty Công Nghệ Miền Nam Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ

Cty Công Nghệ Miền Nam Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ

480/5 Nguyễn Tri Phương, P. 9, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 39448892

Fax: (84-8) 38684021

Email: xuan@minatech.com.vn

Website: minatech.com.vn

Giới Thiệu