Cty Đông Dương Cổ Phần Xây Dựng Đầu Tư Công Nghiệp

143 Trần Hưng Đạo B, P. 10, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 38552151

Fax: (84-8) 38552151

Email: indochinemail@yahoo.com; indochinemail@hcm.vnn.vn

Website: www.dongduongvn.com; www.giangiao.com.vn

Giám Đốc: Ông Nguyễn Tiến Đức