Cty An Dương TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật & Thương Mại

56 Phan Bá Phiến, P. 12, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84-8) 62938120

Email: db.duong@hcm.fpt.vn; a&dcompany@hcm.fpt.vn

Giám Đốc: Ông Đỗ Bình Dương

Ngành nghề
Xây Dựng-Cung Cấp Trang Thiết Bị  |  Hộp Số  |  Thủy Lực-Cung Cấp Trang Thiết Bị  |  Động Cơ Diezen  |  Cần Cẩu/Cầu Trục-Sản Xuất & Cung Cấp