Cty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Công Nghiệp Số 2 (D2D)

H22 Khu Phố 7, Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Tel: (84-61) 3817825, 3817751, 3818063, 3817742

Fax: (84-61) 3817768

Email: d2d@d2d.com.vn

Website: www.d2d.com.vn

Tổng Giám Đốc: Ông Nguyễn Xuân Đình

Giới Thiệu Cty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Công Nghiệp Số 2 (D2D)

Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2